Skrivprocessen ser olika ut för alla, inte bara beroende på författare, utan även ämne och genre. Att göra research för en faktabok är en självklarhet till exempel, medan research inför att skriva skönlitteratur kan bli en prokrastineringsfaktor för vissa när det är ett stöd för andra.

Det finns många verktyg att använda under sitt skrivande, och ofta pratar vi bara om de verktyg som handlar om struktur och research. Man kan få tips om att till exempel göra tänkta intervjuer med sina huvudpersoner, eller bygga excell-ark med händelseförlopp för att få överblick. Men allt skrivande och alla skrivande personer har inte fördel av struktur. Vi glömmer lätt att en hel del konst och textverk skapats helt fritt i flödes-sessioner, inte helt sällan med hjälp av diverse historiskt populära medikamenter.

Jag är en stark förespråkare av att använda sig både av flödesskrivning och strukturdokument, båda kan ha sin plats i att utforska en berättelse. En berättelse som börjar i en ordentlig research kan få en bättre plats att ta fart och spinna fritt inom sina satta ramar. En berättelse som börjar i ett flödesskrivande kan efter ett tag behöva strukturdokument för att inte bara bli en stapling av saker efter varandra, utan faktiskt hålla en röd tråd.

Men vad behöver man för att skapa struktur respektive flöde? För att skapa en bra struktur bör man hitta ett par faktorer som påverkar berättelsen, tex bakgrunden till händelseförloppet, själva tidslinjen och vilka karaktärer som är med och hur de förhåller sig till varandra. Med dessa uppskrivna så går det att skriva ut scen för scen vad som ska hända, innan man skriver själva manuset.

Flödesskrivandet behöver promptas, i min erfarenhet. Det kan handla om att skapa en miljö där andan faller på lättare, eller att tvinga igång sig själv. Här handlar det ofta om något så flummigt som självkännedom och att utsätta sig för situationer där man skriver – det vi brukar kalla för att sätta sig ner att skriva, egentligen. Det är lätt att tro att flödesskapande bara sker efter tre glas vin och med basker på sned, men i själva verket kan det för de som använder alkohol eller rekvisita (baskern) handla om att ge sig själv tillåtelse att sätta igång. Det handlar helt enkelt om att skapa en ritual.

Det bästa man kan göra är att se hur det funkar när man skriver, betrakta skrivandet på en metanivå när det funkar och inte funkar. Med lite självanalys så blir det lättare att se sina egna mönster, och sedan artificiellt återskapa de bättre och ge sig själv större chans att nå dit man vill.

Flattr this!